Druk offsetowy i cyfrowy

Offsetdruk offsetowy – przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.

 

Druk cyfrowy charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych.
  • Komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni.
  • W przypadku występowania nośnika pośredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania.
  • Istnieje możliwość zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki (personalizacja).
  • W urządzeniu najczęściej brak formy drukowej (nie dotyczy risografii). Swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy.
  • Obraz drukowy tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.