Introligatornia


 
Introligatornia: 
samodzielny zakład lub wydział drukarni zajmujący się gł. oprawianiem książek i broszur.